બસ, તારો સાથ….

                        વિચારોના  વહેણને   તારા બાજુ  વળવું  છે,

                        તવ  પ્રીતમાં  હવે  થોડું  થોડું  બળવું  છે.

 

                      નથી   ક્યાય  મળતું  મને  તારું  સરનામું,

                    છતા   શોધમાં  તારી   એકલા  રઝળવું  છે.

 

                   મુઠ્ઠીમાં   લાવીશ  પ્રકાશનું   એક  કિરણ,

                   કારણ   તારા  મુખની  આભામાં   વિસ્તરવું છે.

 

                     ચાહના  કેવી  અને   કેવી  છે  આ  ઝંખના,

                   બેવું  કરતા   વિરહનું   સ્વરૂપ   વરવું  છે.

 

                    વિહંગ  બની  જાણે  આવી   પંખ  સ્વપ્નને,

                  પ્રેમના  આકાશમાં   પછી   મુક્ત  મને   ફરવું  છે.

 

               “વંદના”  ચાહે   બસ,  મળી જાય  તારો  સાથ,

                પછી   જાલી  તારો  હાથ   મોત  પહેલાં  મરવું  છે.

 

@વંદના  જેઠલોજા@

Advertisements

2 responses to “બસ, તારો સાથ….

  1. પછી ઝાલી તારો હાથ મોત પહેલાં મરવું છે!

    -અદ્દભૂત! પ્રેમ મળી જાય પછી મોતને પણ શા માટે તક આપવી ? કે એ આવે અને ક્રૂરતા પૂર્વક આપણને લઇ જાય! એ પણ શરમાવું જોઇએઃ કે પ્રેમ આગળ મારો પ્રભાવ પણ પાંગળો!

    વંદનાજી! લખતા રહેજો. વાંચવાની, વાંચીને પછી એ શબ્દો ભીતર રક્તની સંગ વહે એની અનુભૂતિ જ કંઇક અલગ, બ્યાન ન કરી શકાય એવી હોય છે.

  2. ચાહના કેવી અને કેવી છે આ ઝંખના,
    બેવું કરતા વિરહનું સ્વરૂપ વરવું છે.
    ખુબજ સરસ રજૂઆત..અભિનંદન…… કે તમે આવું સારું લખી શકો છો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s