ઝંખના…

                                          તુજ   પ્રકાશમાં  મુજ  અસ્તિત્વને  ઓગળવા દે,

                                          મનની લાગણીને   થોડી તો  સળવળવા  દે.

 

                                          માનું  છું  હતું  તવ પ્રેમધન   સાથમાં,

                                         અને  નથી હવે  એક  પણ  બુંદ  હાથમાં,

                                        એહસાસમાં   મનને  થોડું  રઝળવા  દે.

 

                                        વાણીના  ઘા  સહન   કર્યા   નાતમાં,

                                      તુને   ખોજતી  રહી  હરેક  મુલાકાતમાં,

                                     તવ   નયનમાં  મુજ  પ્રતિબિંબને   ઝળકવા  દે.

 

                                    લેખ  ભલેને  હતા  વિધાતાની  હાથમાં,

                                   વિશ્વાસ  હતો  એ  નાનકડા  શબ્દાર્થમાં,

                                   વિધિના  પાનાને  બસ, હવામાં  ફરકવા દે.

 

                                 “વંદના”  જુએ  તને  નિજ  જાતમાં,

                                 પડછાયા  રૂપે  આપ  છો  સંગાથમાં,

                                તવ  પ્રીતને   મુજ   વ્યક્તિત્વમાં   મહેકવા દે.

 

                               મનની  લાગણીયોને   થોડીક  તો  સળવળવા દે.

                              તુજ  પ્રકાશમાં  મુજ  અસ્તિત્વને  ઓગળવા  દે….

@વંદના જેઠલોજા@

Advertisements

2 responses to “ઝંખના…

 1. વંદના” જુએ તને નિજ જાતમાં,

  પડછાયા રૂપે આપ છો સંગાથમાં,

  તવ પ્રીતને મુજ વ્યક્તિત્વમાં મહેકવા દે.
  Saras,Vandanaji !
  Gamyu !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  See you on Chandrapukar.

 2. વંદના” જુએ તને નિજ જાતમાં,

  પડછાયા રૂપે આપ છો સંગાથમાં,
  Saras…..Gamyu !
  Chandravadan (Chandrapukar)
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Hope to see you on my Blog !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s