પ્રથમ પગલું ….

પ્રથમ પગલું એટલે શરૂઆત.. શુભ શરૂઆત… રાહ હંમેશા પ્રથમ પગલું ઉપાડવાની જ હોય છે , બાકીની સફર તો તેના ઉન્માદમાં જ કપાય જાય છે.
નવી શરૂઆત એટલે વિચારોની , વિચારવાની અનોખી રીત , એક ઉદાહરણ આપું ન્યુટન , હા ગુરુત્વાકર્ષણના શોધક , તેઓની સફરજન વાળી વાર્તા સૌ જાણીએ છીએ તેઓ સફજનના ઝાડ નીચે બેસનાર તેઓ પ્રથમ વ્યક્તિ ન હતા , પણ વિચારોનું પ્રથમ પગલું માંડનાર જરૂર હતા . આવા તો કઈ કેટલાએ મહાનુભાવો હતા અને છે તથા રહેશે …

આ લીસ્ટ તો ભાઈ બહુ લાંબુ છે, આપણે પણ વિકાસ , આકાશ , તથા અવકાશ તરફ પ્રથમ પગલું માંડીએ અને કરીએ કશાક શુભની શુભ શરૂઆત …..

એક પ્રેરણા સ્વરૂપે ઈશ્વર આપણી શાથે જ છે. SO LETS START……..

ITS NOT END, its a grand starting…… શુભ શરૂઆત ……..

Advertisements

One response to “પ્રથમ પગલું ….

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s